Wnioski

Wnioski i oświadczenia do pobrania

Pobierz wnioski

Wnioski i oświadczenia

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

 

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są:

– orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
– orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
– wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem,
– inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]
– egzekucje z nieruchomości; wydanie nieruchomości;
– wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
– opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji z alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji poza właściwością komornika

Wniosek o wszczęcie egzekucji (formularz urzędowy)

kontakt

Kontakt z kancelarią

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 14 683-99-99  poprzez adres mailowy debica.lichaczewski@komornik.pl lub formularz kontaktowy

7 + 10 =

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób | Komornik Dębica Michał Lichaczewski