Komornik Dębica

Komornik Sądowy
Michał Lichaczewski 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy
Michał Lichaczewski
Kancelaria Komornicza nr II w Dębicy
ul. Kolejowa 15a, 39-200 Dębica

Tel: 14 683-99-99
e-mail: debica.lichaczewski@komornik.pl
ID  EPU:  2163
ePUAP: /KS_M_Lichaczewski/domyslna
Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0389 5110

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 16:00, przyjęcia stron odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 17:00

 

Dłużnik

Jeśli jesteś dłużnikiem, kliknij aby poznać więcej informacji

Wierzyciel

Przydatne informacje dla wierzyciela

Wnioski

Pobierz wniosek aby złożyć sprawę u Komornika

Spłać zadłużenie

Zobacz jak możesz spłacić swoje zadłużenie

Dostępy elektroniczne

Dostępy Komornika Sądowego

Ognivo – Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu, PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itd… oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

Elektroniczne Księgi Wieczyste – Pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

E-Sąd – Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

Pue Zus – Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

CEIDGCentralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Cepik – jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Komornik Online – System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu komornik on-line korzystać mogą wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw.

Licytacje

Aktualne licytacje

Ruchomości

Licytacje ruchomości

Sprawdź aktualne licytacje

Nieruchomości

Licytacje nieruchomości

Sprawdź aktualne licytacje

kontakt

Kontakt z kancelarią

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 14 683-99-99  poprzez adres mailowy debica.lichaczewski@komornik.pl lub formularz kontaktowy

6 + 13 =

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób | Komornik Dębica Michał Lichaczewski