Nieruchomość składająca się z 6 działek: nr 832, nr 958, nr 960, nr 1091, nr 2027/1, nr 2600 położona w miejscowości Borowa gm. Czarna.

KW w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy o nr KW RZ1D/00013608/3.

Licytacja odbędzie się w dniu 05.09.2023 o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Kolejowej 15A.

Działki licytowane osobno:

– Działka Nr 832 o powierzchni 14100 m2- skrawek zachodni w terenach rolnych, część zachodnia w terenie lasów, część wschodnia w terenach predysponowanych do zalesienia, oszacowana na kwotę: 74.300,00 zł.
– Działka Nr 958 o powierzchni 6900 m2- prawie w całości w terenach rolniczych, oszacowana na kwotę: 28.100,00 zł.
– Działka Nr 960 o powierzchni 1800 m2- w całości w obszarze lasów, oszacowana na kwotę: 11.200,00 zł.
– Działka Nr 1091 o powierzchni 23000 m2- w całości zlokalizowana jest w terenie rolniczym, oszacowana na kwotę: 94.600,00 zł.
– Działka Nr 2027/1 o powierzchni 5900 m2- w całości w terenie rolniczym, oszacowana na kwotę: 21.300,00 zł.
– Działka Nr 2600 o powierzchni 1600 m2- w całości w terenie rolniczym, oszacowana na kwotę: 5.300,00 zł.

Obwieszczenie na stronie Krajowej Rady Komorniczej:

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/596062