Adres: 39-200 Dębica, ul. Kolejowa 15A

Telefon: 14 683-99-99

Adres e-mail:  debica.lichaczewski@komornik.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8-16 

Godziny przyjęć stron: wtorek 12-17

Numer rachunku bankowego: BANK: BNP Paribas Bank Polska S.A.

34 2030 0045 1110 0000 0389 5110

wpłaty można dokonać także w kasie kancelarii w godzinach otwarcia.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Lichaczewski niniejszym informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.

ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa

mail: m.ryzop@dpag.pl